Till provet i sex | och samlevnad  | Uppgift i filosofi

Filosofi

Till provet i sex | och samlevnad | Uppgift i filosofi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

• Vad händer under puberteten hos pojkar och hos flickor?
Killar: De växer på längden, får behåring på könsorganet, un...

Vad är kunskap | Diskussion om praktisk och teoretisk kunskap

Filosofi

Vad är kunskap | Diskussion om praktisk och teoretisk kunskap

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Knowledge characterises peoples’ endeavours to survive and improve their standard of life, on an individual level and col- lectively....

Sociala medier | Uppgift

Filosofi

Sociala medier | Uppgift

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Vilka är fördelarna med sociala medier? Innan jag fortsätter med detta ämne vill jag ta tillfället i akt att visa upp den här enh...

Meningen med livet

Filosofi

Meningen med livet

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Under de senaste lektionerna har vi diskuterat livets mening. Det känns som en klassisk fråga att starta filosofikursen med, vi alla ...

Kunskapsteorier

Filosofi

Kunskapsteorier

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

B: Utgå ifrån Platons definition av kunskap (sann berättigad tro) och argumentera för varför du vet detta. Vad har du för berätt...

Fri vilja

Filosofi

Fri vilja

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Kan man bli hjälplöst förälskad i någon? Är det ett exempel på att allt har en orsak? Filosofimagistern påstår att man kan vä...

Från rädsla till blomstring | Hjärtat | Fysiologi

Filosofi

Från rädsla till blomstring | Hjärtat | Fysiologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Vi behöver vår rädslohjärna. Utan den skulle vi lätt råka ut för olyckor och förmodligen inte leva särskilt länge. Men när r...

Uppsats om etik | Filosofi

Filosofi

Uppsats om etik | Filosofi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Abort är något som kvinnor gör om de upplever att de inte kommer att kunna ta hand om barnet.

Det är kvinnans perso...

Moment 3 | Filosofi uppgift

Filosofi

Moment 3 | Filosofi uppgift

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

• Etik och moral betyder nästan samma sak men man kan även tolka dom olika som tillexempel moral kan tolkas som våra konkreta hand...

Existentialism |  Examination | Filosofi

Filosofi

Existentialism | Examination | Filosofi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Gemensamt för Kierkegaard, Nietzsche och Sartre tankar är att människan måste skapa sig en egen mening med livet, eftersom det inte...