American History X | Filosofi

American History X, en film med en brutal berättelse om två syskon Derek och Danny Vinyard. De har precis förlorat sin far och därav är de väldigt ledsna och söker tröst och en slags gemenskap. Derek försöker få svar på varfo...


Karakter: A

Ord: 2587

5 Stjerner

Med samvetet som vapen Filosofi 1 HT 16

Civilingenjören Ingvar Bratt har vid sin anställning vid Bofors vapenindustrier skrivit på ett tystnadslöfte gentemot arbetsgivaren. Bratt finner dock efter många års anställning ett antal papper som visar att företaget bryter mot lagen om va...


Karakter: B

Ord: 1124

5 Stjerner

Ludwig Wittgenstein “Filosofon börjar med mig” | Filosofi

3 av Wittgensteins bröder tog självmord, vilket inte var acceptabelt i familjen. Detta fick Ludwig uppleva i sina tonår, men han hade mycket krav från sina föräldrar. Men även att det gick dåligt för honom i livet tyder väldigt my...


Karakter: A

Ord: 1588

5 Stjerner

Filosofi | Uppdrag

Fenomenologin är en filosofisk inriktning som utvecklades av Edmund Husserl och Martin Heidegger under mellankrigstiden. Huvudsyftet för denna filosofi bestod i att utreda, besvara och klargöra frågan gällande medvetandets betydelse, innebörd, ...


Karakter: A

Ord: 5375

5 Stjerner

Jean Paul Sartre | Filosofi

Filosofen Sartre talar mycket om människan och dess frihet. Han menar att vi är fria men det är inte vi som valt vår frihet och därmed inte kan välja bort eller undkomma den. Han menar alltså att vi människor har möjligheten att fo...


Karakter: A

Ord: 586

5 Stjerner

Fucking Åmål och att leva ett meningsfullt liv | Filosofi

a) Nietzsche talar om flockbeteende vilket är ett mänskligt behov att anpassa sig till moralen som finns i samhället, de värden som anses vara rätt och fel. Detta flockbeteende är det som Elin anpassar sig efter. I de samhället hon lever anses...


Karakter: A

Ord: 2271

5 Stjerner

Fucking Åmål | Filosofi

1 a) Elin, du är rädd för vad andra ska tycka om din sexuella läggning då du vet hur Agnes har blivit behandlad. Homosexualitet är betraktat som något avvikande och nästan skamligt. Men du bör inte anpassa dig efter den moral som finns i sam...


Karakter: C

Ord: 2235

5 Stjerner

Med samvetet som vapen | Filosofi

konsekvensetiken eller utilitarismen strävar efter att maximera lycka och minimera lidande. En handling är god om den ger högst möjliga lycka åt högst antal personer. Man ska alltså fatta beslut efter vilka konsekvenser som det ger och vilka m...


Karakter: C

Ord: 1982

5 Stjerner

Ojnareskogen – moraliskt dilemma | Filosofi

Ojnareskogen är ett område på Gotland med stor betydelse ur många olika perspektiv. Området inne-fattas av flera endemiska arter och flera rödlistade arter. Skogsområdet är rikt på biologisk mångfald och är därför ur ekologisk synpunkt...


Karakter: A

Ord: 2500

5 Stjerner

Livslopp & identitet Nosedive | Filosofi

Får man för låg rating, får man också mycket sanktioner från samhällets sida. Det blir en stark betingning när man följer respektive inte följer normerna. Följer man dem inte, får det en direkt konsekvens då man blir nedröstad av person...


Karakter: A

Ord: 2608

5 Stjerner