Ny
Liberia och Australien Jämförelse

Geografi

Liberia och Australien Jämförelse

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Jag har valt att prata om Liberia som ett U-land och Australien som ett I-land, jag ska jämföra de olika länderna och förklara vad ...

Ny
En inblick i den geologiska historien och nutidens aktiviteter

Geografi

En inblick i den geologiska historien och nutidens aktiviteter

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Etiopien är beläget i det sydöstra Afrika och är känt för sin unika geologiska historia och plattektoniska aktiviteter. Plattekto...

Ny
Spridningszon | Subduktion | Konvergens | Förkastning

Annat

Geografi

Spridningszon | Subduktion | Konvergens | Förkastning

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Spridningszon är ett geologiskt begrepp som beskriver en zon där jordskorpan sprider sig. Detta sker vanligtvis längs mid-atlantiska...

Ny

Geografi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Spridningszon är ett geologiskt begrepp som beskriver en zon där jordskorpan sprider sig. Detta sker vanligtvis längs mid-atlantiska...

Ny
En översikt av landets näringsliv

Geografi

En översikt av landets näringsliv

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Danmark är ett lågland i Nordeuropa, beläget mellan Tyskland och Sverige. Landet är känt för sin välfärdsstat, höga levnadssta...

Ny
En lösning för att hantera farliga klimatförändringar

Geografi

En lösning för att hantera farliga klimatförändringar

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Klimatförändringarna är ett allvarligt hot mot mänsklighetens överlevnad och välbefinnande. De orsakar extrema väderhändelser, ...

Ny
Drivkrafter bakom 1800 talets svensk-amerikanska emigration

Geografi

Drivkrafter bakom 1800 talets svensk-amerikanska emigration

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Under 1800-talet såg Sverige en massiv utvandring till Nordamerika, med hundratusentals svenskar som lämnade landet för drömmen om ...

Ny
Från jordbruk till industri

Geografi

Från jordbruk till industri

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Förutsättningar för bosättningar är de faktorer som påverkar människans val av plats att bo på.

Dessa faktorer ...

Ny
Urbanisering | En historisk och global trend

Geografi

Urbanisering | En historisk och global trend

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Urbanisering är en process där en ökande andel av befolkningen bor i städer och storstäder. Detta kan ske på grund av olika fakto...

Ny
Push och pull faktorer för syrianer och libaneser

Geografi

Push och pull faktorer för syrianer och libaneser

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Flyktingströmmar är en komplex fråga som påverkar både de som flyr och de som tar emot dem. En viktig aspekt av detta är förstå...