Ny
Fördjupningsarbete | Hälsoprofil

Idrott och hälsa

Fördjupningsarbete | Hälsoprofil

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Jag avser att utforska begreppet hälsa både i personlig och samhällelig kontext genom att beskriva dess påverkan på oss samt varf...

Ny
Ergonomi i skolan | Inlämningsuppgift

Idrott och hälsa

Ergonomi i skolan | Inlämningsuppgift

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Min ergonomiuppgift har fokuserat på min faktiska arbetsplats, Bäckängsgymnasiet. För att genomföra denna uppgift har jag noggrant...

Ny
Kroppsideal för män och kvinnor idag

Idrott och hälsa

Kroppsideal för män och kvinnor idag

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Allas önskan om att bli omtyckta leder till en strävan att passa in i normen. Att vara unik kan ibland leda till att man känner sig ...

Anatomi och fysiologi | Frågor och svar

Idrott och hälsa

Anatomi och fysiologi | Frågor och svar

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

1- Vad menas med begreppet rörelseapparaten? Vilka delar består kroppen av?

Med begreppet rörelseapparaten menar man...

Fotboll som kulturellt och socialt fenomen

Idrott och hälsa

Fotboll som kulturellt och socialt fenomen

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Idag lever vi i en värld där många blir mobbade och nämns olika som “De” och “Vi” därför behöver vi ha någonting som ka...

Fördelar & nackdelar med Simning & badminton

Idrott och hälsa

Fördelar & nackdelar med Simning & badminton

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Simning är en effektiv motionsform som både ger kondition och styrka, samtidigt är det ett perfekt sätt att återhämta kroppen, ef...

Ergonomi på en arbetsplats av Kontorarbete

Idrott och hälsa

Ergonomi på en arbetsplats av Kontorarbete

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Många tycker ergonomi enbart är för människor med arbeten som är fysiskt ansträngande med tunga lyft och liknande, men det har p...

 För och nackdelar med allmänna rättigheter

Idrott och hälsa

 För och nackdelar med allmänna rättigheter

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Allemansrätten handlar om att privatpersoner kan vistas i naturen oberoende av vem som äger den. Med andra ord innefattar det att du ...

Utvärdering av ett träningsprojekt

Idrott och hälsa

Utvärdering av ett träningsprojekt

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

1. Utvärdera passen kortfattat: Hur fungerade dina pass utifrån dina förutsättningar? Behövde du ändra/anpassa något?

Pilot | Ergonomisk anpassning

Idrott och hälsa

Pilot | Ergonomisk anpassning

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjärnor

Pilot är ett yrke som kommer med flera påfrestningar, både psykiska och fysiska. En pilot lever under konstant stress under sin arbe...