Introduktion
Enligt statistik från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning är var tionde svensk i riskbruk för alkohol.

Var tionde svensk konsumerar i snitt 9 - 14 glas per vecka. (Frågor och svar om alkohol, CAN, 2019)

Innehållsförteckning
Inledning
Symptom
Alkohol och depression

Utdrag
Vid berusning försämras hjärnans funktioner som exempelvis balans och impuls därav kan den sjuke hamna i konflikter och gå miste om familj och kärleksrelationer.

Den sjuke blir allt mer socialt isolerad vilket innebär att de hormoner och signalsubstanser som utlöses vid sociala relationer kompenseras med alkoholintaget då hjärnans belöningssystem har en direkt koppling till alkoholet.

Vid konsumtion av alkohol utlöses signalsubstanser och hormoner såsom endorfin och dopamin som ger en känsla av lust och glädje vilket utifrån ett biologiskt perspektiv kan vara en orsak till beroendet av alkoholen för viljan att känna dessa känslor.