Introduktion
Alkoholberoende är en beroendesjukdom som har forskats mycket om och den är även den vanligaste.

Det har i flera olika studier visats att beroendet har en stor ärftlighetsfaktor. 50% av de människor som växer upp i ett hem där det finns ett riskbruk, missbruk eller beroende faller det in både genetiska och miljöfaktorer.

Innehållsförteckning
Vad kan utifrån psykologiska perspektiv orsaka ett alkoholberoende?
- Ärftlighet och miljö

Utdrag
Alkohol, även kallat den sociala drycken, kan utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv orsakas av de normer och följande sanktioner som råder i samhället.

En vanlig orsak till varför exempelvis en ungdom konsumerar mer alkohol än hen önskar är för att vara en del av gemenskapen.

(Varför dricker tonåringar, Systembolaget) Utifrån socialpsykologiska teorier kan större mängder och konsumtionen av alkohol vara en norm som man förväntas att följa.

Vi påverkas av vår omgivning och vårt sociala umgänge. Normen i den här kontexten fungerar som ett rättesnöre i form av en regel för hur man bör handla.

Att dricka alkohol bli som ett krav för att vara med i umgänget och man förväntas att ha många vänner. Människan är en sociala varelse och behöver vara i en social miljö och att bryta mot en norm vore att riskera att få en sanktion.

En sanktion är en handling mot andra med syfte att upprätthålla ett normsystem. Ett riskbruk av alkohol kan därmed orsakas av grupptrycket och rädslan för sanktioner.