Introduktion
Tiggeri är inte bara ett problem för de som tigger, men även för de som behöver se de tigga. Vad kan man göra för att lösa detta problem?

Ska man ge de pengar eller ej? Svaret är inte svart eller vitt, det är ett dilemma som kan ses från flera vinklar: Bör man ge pengar till tiggare?

Utdrag
Avsiktsetik eller sinnelagsetik, är en etisk modell där avsikten med handlingen avgör om den är god eller ond. Man handlar för andras bästa.

Med det sagt ska man enligt den avsikts-etiska modellen ge pengar till människor som tigger eftersom det känns som den rätta saken att göra då man menar gott och har goda avsikter.

Samtidigt vill man dela med sig av sina pengar för att man vill hjälpa till. Varför man inte kan ge pengar till tiggare enligt avsikts-etiken kan vara för att man vill hjälpa sina medmänniskor men gör det inte för att man kanske tvekar om det egentligen hjälper tiggaren.

Liksom Lars Calmfors skriver, (Dagens Nyheter, 2018-02-21), om man ger de pengar, kan de lilla inkomsten hindra dem från att försörja sig från arbete då en stabil inkomst är det bästa för de.