Introduktion
Kroppens celler arbetar hela tiden och om- sätter därmed ständigt energi. För denna energiomsättning behöver cellerna syre som du får i dig med luften du andas.

Utdrag
Dessa kemiska ämnen är instabila och förenar sig gär- na med den vävnad som råkar ligga närmast. Detta brukar man kalla för oxidation.

Om oxidationen blir för omfattande kan den skada kroppen på olika sätt, och leda till sjukdomar som demens, cancer och hjärtinfarkt. Uppkomsten av fria radikaler och oxidation är helt naturlig.