Introduktion
Varför blir vi sådana kameleonter? Ett direkt svar ligger i det faktum att det är givande och mycket framgångsrikt.

Men det finns andra märkliga resultat i litteraturen som visar att kameleont liknande härmande inträffar också när människor exponeras för en robots ansikte eller andra icke-mänskliga ansiktsuttryck.

Utdrag
Vi härmar också ansiktsuttryck vi ser på tv. När vi tittar på tv är våra ansikten ofta aktiva på subtila men förutsägbara sätt. Om du kan göra det diskret så försök att studera andra människors ansikten när de tittar på tv.

När människor tittar intensivt förekommer en viss mängd subtila kropps- och ansiktsrörelser, som ofta matchar de känslor som de bevittnar.

När du ser någon le ler du också. När figurerna på skärmen upplever smärta syns det i ditt ansikte och du blir spänd i hela kroppen.