Innehållsförteckning
Varför inte åka mindre bil? för och nackdelar
- Mindre bil
- Varför åka mindre bil?
- Mindre el
- Varför minska?
-Återanvändning
-Färreflygresor
- Varför inte?
- Varför inte återanvända?
- -Varför återvinna?

Övrigt information
- Källsortering
*Risk att gifter sprids vid återvinning
- Nackdelar
- Transport:

Utdrag
Mindre bil
Varför inte åka mindre bil? Att anpassa tider för kollektivtrafik till alla de resande blir svårt.

Kollektivtrafik är alternativet, om fler väljer kollektivtrafik leder det till att de fordon kommer bli överfyllda och det kommer även krävas fler bussar

tåg osv för att kunna passa resenärens behov utan att påverka hens ”dagliga schema”. Istället kan man utveckla ett miljövänligare bränsle.