Innehållsförteckning
Vad är bukspottkörtelcancer?
Bakomliggande orsak
Symtom
Diagnos/Undersökningsmetoder
Behandlingsmetoder
Läkemedel
Åtgärder (olika omvårdnadsproblem)
Källor:
Reflektering:

Utdrag
Cancer i bukspottkörteln innebär att en cancertumör har bildats i bukspottkörtel (pankreas). Denna cancer kan sprida sig via lungorna, levern, bukhinnan och lymfkörtlar.

Det vanligaste är att cancern sprids i ett tidigt stadium, och lite senare så får de symtom. Den här sjukdomen går inte att botas eller bli av med.

I pankreas så finns det många tumörer, men det innebär att alla tumörer inte är cancer. Vissa tumörer kan även inte hunnit bli något mer seriöst som cancer.

Duktalt adenocarcinom är den vanligaste formen av bukspottkörtelcancer. (1300 personer om året – 70+)

---

Vid tidigt stadium av bukspottkörtelcancer så uppkommer inga symtom eller inte så tydliga symtom, detta kan även leda till andra sjukdomar också.

Ett av de vanligaste symtomen att få vid tidigt stadium är gulsot. Om urinen är mörkare, huden kliar och ögonvitorna/huden är gul, så är det tecken på gulsot.

Att få gulsot under att ha bukspottkörtelcancer uppkommer på grund av att cancertumören pressar ihop gallgången.

Det här leder till att gallan i buken kan inte fortsätta rinna vidare till tolvfingertarmen, som menas att den ligger kvar i levern.