Introduktion
Det finns flera stora frågor som cell- forskare har funderat länge över. En är hur specialiseringen av celler styrs i det tidiga embryot'.

Efter befruktningen är cellerna på alla sätt exakta kopior, men efter bara några delningar börjar olika celler att aktivera olika gener sitt DNA. Men hur går det här till? Någonstans måste ju differentieringen starta.

Utdrag
Ämnen från fluglinan leder till att den blivande larven delas in i segment, där olika styra gener är aktiva. Varje sådan gen styr sin tur andra gener, som utformar flugans olika organ.

Denna selektiva aktivering och deaktivering sköts av de speciella hox-generna (även kallade homeobox-gener). Dessa verkar genom att koda för olika speciella proteiner, transkriptionsfaktorer, som i sin tur sätter igång eller stänger av hela genfamiljer.

Hox-generna kan liknas vid dirigenter som styr olika genogrupper- orkestrar och ser till att de aktiveras eller stängas av vid rätt tillfälle.