Cellens viktigaste transporter | Labrationsrapport | A i betyg

Inledning
Alla levande organismer består av en eller flera celler som tillämpar sig för omgivningen. Celler finns i olika typer och former men något alla har gemensamt är den väldigt komplicerade uppbyggden.

Innehållsörteckning
Titel

Introduktion

Material och metod

Resultat

Diskussion

Referenser

Utdrag
Men i den labbrapporten ska jag undersöka hur osmos påverkar potatisstavar i en sockerlösning och vanligt kranvatten över en natt.

Fokuseringen kommer ligga på cellmembranet och vilka processer det sker vid ämnens byten mellan celler och alla cellers transporter med ute världen.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter