Introduktion
Alla levande organismer består av en eller flera celler som tillämpar sig för omgivningen. Celler finns i olika typer och former men något alla har gemensamt är den väldigt komplicerade uppbyggden.

Innehållsförteckning
Titel

Introduktion

Material och metod

Resultat

Diskussion

Referenser

Utdrag
Men i den labbrapporten ska jag undersöka hur osmos påverkar potatisstavar i en sockerlösning och vanligt kranvatten över en natt.

Fokuseringen kommer ligga på cellmembranet och vilka processer det sker vid ämnens byten mellan celler och alla cellers transporter med ute världen.