Introduktion
När du besöker vår hemsida samlas det uppgifter om dig som används för att förbättra vårt innehåll och till att förbättra användarupplevelsen. Om du inte önskar att det ska samlas information bör du ta bort cookies (se instruktioner) och undvika användning av hemsidan. Nedan har vi fördjupat vilka informationer som samlas in, deras syfte och vilka andra som har tillgång till dem.

 

Cookies
Hemsidan använder ”cookies” som är en textfil som sparas på din dator, mobil eller motsvarande med det syfte att känna igen, komma ihåg inställningar, utföra statistik och målrätta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig koder som t.ex. virus.

Det är möjligt att ta bort eller blockera för cookies.

Se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehantering

Om du tar bort eller blockerar cookies vill annonser bli mindre relevanta för dig och komma upp oftare. Du kan dessutom riskera att hemsidan inte fungerar optimalt samt vill det finnas innehåll du inte åtkomst till.

 

Hemsidan innehåller cookies som varierar i den omfattning (Data hämtat från cookiebot):

COOKIE NAVN: PHPSESSID
LEVETANTÖR: inspio.se
TYP: HTTP
UTGÅNG: Session
Cookie syftebeskrivelse: Bevarar användartillstånd på tvärs av sidoförfrågningar
Initiator: Webserver
Källa: inspio.se
Data skickas till: Frankrike (tillräcklig)

 

COOKIE NAMN: _ga
LEVERANTÖR: inspio.se
TYP: HTTP
UTGÅNG: 2 år
Cookie syftebeskrivelse: Registrerar ett unikt ID som används till att föra statistik över hur den besökande använder hemsidan.
Initiator: Script-tag, källkod linje nummer 30
Källa: https://www.googletagman ager.com/gtm.js?id=GTM-5BQMX3T
Data skickas till: Holland (tillräckligt)

 

COOKIE NAMN: _gat
LEVERANTÖR: inspio.se
TYP: HTTP
UTGÅNG: 1 dag
Cookie syftebeskrivelse: Används av Google Analytics till att minska hastigheten av antalet av förfrågningar till servern.
Initiator: Källkod linje nummer 116-122
Källa: Inbyggd script
Data skickas till: Frankrike (tillräcklig)

 

COOKIE NAMN: _gid
LEVERANTÖR: inspio.se
TYP: HTTP
UTGÅNG: 1 dag
Cookie syftebeskrivelse: Registrerar ett unikt ID som används till att föra statistik över hur den besökande använder hemsidan.
Initiator: Script-tag, källkod linje nummer 30
Källa: https://www.googletagman ager.com/gtm.js?id=GTM-5BQMX3T
Data skickas till: Holland (tillräcklig)

 

COOKIE NAMN: _hjIncludedInSample
LEVERANTÖR: inspio.se
TYP: HTTP
UTGÅNG: Session
Cookie syftebeskrivelse: Anger om användarens navigation ska registreras i en given statistik.
Initiator: Script-tag, källkod linje nummer 42
Källa: https://static.hotjar.com/c/hotjar-873801.js?sv=6
Data skickas till: Holland (tillräcklig)

 

COOKIE NAMN: r/collect
LEVERANTÖR: doubleclick.net
TYP: Pixel
UTGÅNG: Session
Cookie syftebeskrivelse: Denna cookie används till att skicka data till Google Analytics omkring användarnas enhet och beteende. Cookien följer den specifika användaren på flera hemsidor och enheter.
Initiator: Inbyggd script, källkod linje nummer 116-122
Källa: https://stats.g.doubleclick.net/r/collect?v=1aip=1t=dc_r=3tid=UA-118373990-1cid=2098431867.1555600666jid=1586056789_gid=513825585.1555600666gjid=538587772_v=j73z=991907466
Data skickas till: USA (tillräcklig)

 

Personliga uppgifter:

Generellt
Person uppgifter är all typ av information som i en eller annan omfattning kan hänföras till dig. När du använder vår hemsida samlar vi och behandlar en rad sådana informationer. Det sker t.ex. vid allmän tillgång av innehåll om du anmäler dig till nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, övrigt användning av services eller gör köp genom hemsidan.

Vi samlar in och behandlar typisk följande typer av uppgifter: Ett unikt ID och tekniska uppgifter om din computer, tablet eller mobil, ditt IP-nummer, geografisk placering samt vilka sidor du klickar på(intressen). I det utsträckning du ger samtycke därtill och själv anger informationerna behandlas dessutom: Namn, telefonnummer, e-mail, adress och betalningsuppgifter. Det vill typisk vara i samband med skapande av konto eller köp.

 

Säkerhet
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att din information av misstag eller olagligt raderas, offentliggörs, förloras försämras eller att obehöriga får åtkomst, missbrukas eller på ett annat sätt behandlad i strid mot lagen.

 

Syfte
Informationen används till att identifiera dig som användare och visa dig dem annonserna som vill med störst sannolikhet att vara relevanta för dig, dessutom att registrera dina köp och betalningar samt att kunna leverera dem services du har efterfrågat som t.ex. att skicka nyhetsbrev. Härunder använder vi uppgifterna till att optimera våra services och innehåll.

 

Lagringsperiod
Informationen bevaras i den tidsperiod som det är tillåtet enligt lagen och vi tar bort dem när dem inte längre är nödvändiga. Perioden är beroende av typ av information och bakgrunden för lagring.

Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsperiod för när informationen tas bort.

 

Utlämning av information
Data om din användning av hemsidan, vilka annonser du tar emot och eventuellt vilka du klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment mm. Utlämnas till tredjepartner i den utsträckning dessa information är kända.

Du kan se vilka tredjeparter det är under avsnittet om ”Cookies” ovan. Informationerna används till målrättning av annonsering.

Vi använder härunder en rad tredjeparter till uppbevaring och behandling av data. Dessa behandlar enbart informationer å våra vägnar och får inte använda dem till egna syften.

Utlämnande av personinformation som namn och e-mail mm. vill enbart ske om du ger samtycke till det. Vi använder enbart databehandlare i EU eller i länder som kan ge dina informationer tillräcklig skydd.

 

Uppladdning av eget material

Om du som användare laddar upp en uppgift, anteckning, rapport etc. annat material samtycker du till att du vidarebefordrar dina rättigheter till dokumentet till Inspo ApS. Inspo Aps har då 100% ägande av det uppladdade materialet. Som utgångspunkt har du inte rätt att få bort materialet / ta bort det från inspio.se. Om du har några frågor om detta, vänligen kontakta vår e-post: info@inspio.se.

Det är 100% användarens eget ansvar att det uppladdade materialet inte kopieras från andra webbplatser etc. Dessutom godkänner Inspo ApS inte mottagande av tomma dokument eller andra typer av dokument som strider mot inspo.dks koncept.

 

Insikter och klagomål
DU har rät till att få upplyst vilka personinformationer vi behandlar om dig. Du kan dessutom till var och en tid göra en insikt mot att informationen används. Du kan också dra tillbaka ett samtycke till att det blir behandlar information om dig. Om de informationen som behandlas om dig er fel har du rätt till att få dem rättad eller ta bort dem.

Förfrågan kan ske till: info@inspo.dk Om du vill klaga över vår behandling av dina personinformationer har du också möjlighet för att kontakta datainspektionen.

 

Utgivare
Hemsidan ägs och publiceras av:

inspo / inspio (Juridiske navn: Inspo ApS)
Gotersvej 3
5200 Odense V
Danmark
Telefon: +45 21 97 98 83
Email: info@inspio.se