Introduktion
Industriella revolutionen är historia, men vi befinner oss sedan en dryg generation tillbaka i en annan revolution, den digitala revolutionen.

Utdrag
Vi kan ännu långt ifrån se vilka förändringar i samhället och på arbetsmarknaden som den kommer att medföra.

Datorerna har tagit över många jobb från människor: betalningstjänster, biljettförsäljning. Osw. Men många jobb har också tillkommit med datoriseringen.

En av de verkligt stora förändringarna kom med e-posten som till stor del har ersatt traditionella pappersbrev och gruppkommunikation. Mobiltelefonen illustrerar den här omvandlingen.