Den digitala revolutionen förändrar arbetsmarknaden

Inledning
Industriella revolutionen är historia, men vi befinner oss sedan en dryg generation tillbaka i en annan revolution, den digitala revolutionen.

Utdrag
Vi kan ännu långt ifrån se vilka förändringar i samhället och på arbetsmarknaden som den kommer att medföra.

Datorerna har tagit över många jobb från människor: betalningstjänster, biljettförsäljning. Osw. Men många jobb har också tillkommit med datoriseringen.

En av de verkligt stora förändringarna kom med e-posten som till stor del har ersatt traditionella pappersbrev och gruppkommunikation. Mobiltelefonen illustrerar den här omvandlingen.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter