Introduktion
När man tar steget över i socialkonstruktionismen blir man uppmärksam på att varje problem har observerats, upplevts och utnämnts av någon till att vara ett problem.

Utdrag
I en problem berättelse baserad på realismen och vardags- förståelsen är språket ofta abstrakt och saknar observatör: "det är en dålig psykisk arbetsmiljö", "stressnivån är för hög" eller "ledningen är inkompetent".

Formuleringarna är abstrakta i bemärkelsen att de inte är förankrade i konkreta händelser och upplevelser som kan sprida ljus över vad som förstås med "psykisk arbetsmiljö", "stressnivå" eller "inkompetent ledning".