Introduktion
Den nämnde amerikanske filosofiprofessorn Appiah tar alltså inte särskilt upp kön och sexualitet och inte heller sådant som klantillhörighet.

Utdrag
Däremot ägnar han uppmärksamhet åt klassbegreppet. En klassidentifikation kan vara lika viktig för en person som en identifikation som utgår från kön eller sexualitet.

Men en uppenbar skillnad är att människor ofta kan färdas från en klassidentitet till en annan och att de klassbegrepp vi kan röra oss med i dagligt tal inte är särskilt precisa.