Innehållsförteckning
Kolhydrater:
Djurens matspjälkningsorgan:
Allätare:
Köttätare:

Utdrag
Nervcellerna och röda blodkroppar använder nästan bara glukos som energikälla. De viktigaste ur energisynpunkt för oss är monosackariderna glukos och fruktos, disackarider som maltos och sackaros och polysackarider som stärkelse.

Av olika monosackarider använder våra celler glukos och till viss del fruktos och galaktos, som råvara vid tillverkning av ATP. medans övriga monosackarider omvandlas till glukos i levern

Vi behöver även polysackariden cellulosa som vi inte kan spjälka alltså att bryta ner till mindre molekyler.