Introduktion
”Den fula ankungen” är en klassisk barnsaga från 1800: talet skriven av HC Andersson. Sagan är en fabel eftersom de använder djur för att representera människor.

Den har återberättats genom flera decennier och därför finns det flera olika varianter av den. Sagan handlar om en svan som växer upp i en ankfamilj där han blir retad för hans fula utseende.

Utdrag
Huvudpersonen, även kallad protagonisten i ”den fula ankungen” är den fula ankungen eftersom handlingen utspelar sig runt honom.

Det är även hos protagonisten som läsarens sympati finns när vi ser hur illa han blir behandlad. I motsats till protagonisten finner vi antagonisten.

I detta fall är det de andra ankungarna som är antagonister, hos de finner vi en avsky. De andra ankungarna utgör ett hinder som protagonisten måste övervinna.

Väl ute i världen stöter ankungen på flera svårigheter med att hitta en plats han känner sig tillhöra.