Introduktion
Det finns två begrepp när man diskuterar ekosystemens stabilitet. Den ena principen är resistens, dvs. att ekosystemet inte förändras särskilt mycket alls.

Utdrag
Den andra principen ärresiliens, vilket betyder att en störning har stora effekter, men att ekosystemet ändå ganska enkelt återhämtar sig.

När en störning är måttlig kan ett ekosystem oftast klara sig. Det ärt.o.m. så att återkommande lagom stora störningar kan vara nödvändiga för att ett visst ekosystem, såsom vi känner det, ska fortsätta att existera.