Introduktion
• Det är Enkla Elbolaget i Sverige AB (Enkla Elbolaget) som är din leverantör och kontraktspart.

• Ditt elavtal, med de villkor som anges här, gäller för din leverans.

Tillsammans med de villkor som anges i El 2012 K (rev 2) och El 2012 N, branschens allmänna avtalsvillkor.

Om något skiljer sig mellan branschens villkor och våra villkor, har våra villkor företräde.

Innehållsförteckning
Ev Prisförändring.
Särskilda Villkor För Elfonden Relaxa.
Serviceavtal.
Villkor För Distansavtal.
Avtalsbrott.
Villkor För Premier.
Personuppgifter.

Utdrag
Enkla Elbolaget förhandlar och prissäkrar för att du som kund ska få det mest förmånliga priset genom Elfonden Relaxa.

När du har Elfonden Relaxa får du ett förvaltat pris som varierar månad för månad.

Elpriset baseras på Enkla Elbolagets inköpspriser timme för timme för aktuellt elområde, kostnader för kraftinköp och balanskraft, avgifter till Svenska Kraftnät och elcertifikatsavgift och påslag.

Månadens elpris justeras med resultatet av prissäkringarna.

Enkla Elbolaget säkrar löpande förväntad förbrukning i en gemensam fond.

Resultatet av de prissäkringar Enkla Elbolaget gör för din räkning tillfaller respektive belastar kunderna i fonden.

Detta sker genom att det totala resultatet delas med månadens förväntade förbrukning, vilket ger ett resultatpris som justeras uppåt eller nedåt.

Eventuella avvikelser mellan förväntad förbrukning och verklig förbrukning regleras på nästkommande månads prisjustering.