Introduktion
I vardagen sker det idag flera förändringar i det svenska språket på grund av en globalisering av världen och kampen för jämlikhet.

Varför förändras det svenska språket? År 1906 var Sveriges senaste stavningsreform då stavningen av “v” och “f” förändrades.

Utdrag
Susanna Karlsson språkvetare på Språkrådet (Dagens nyheter, 2011) kommer det inte att ske liknande reformer i det svenska språket inom snar framtid.

Å andra sidan menar Karlsson att det sker förändringar i det vardagliga språket för att förenkla svenskan. Ett exempel på det här är att man vill ersätta “de” och “dem” med ett gemensamt “dom” då allt uttalas på samma sätt.