Utdrag
Ljus: Bra ljus överlag. Det enda man kan behöva tänka på är att eventuellt ta pauser under filmer och genomgångar när det är nedsläckt i klassrummet. Även dra för gardiner så att det inte reflekteras i datorn.
Det är viktigt att det är ljust då det annars kan leda till att man känner sig trött på grund av att hormonen melatonin framställs.

Melatonin är ett hormon som gör oss sömniga och är troligen den viktigaste mekanismen för att vi ska bli sömniga. Är det för ljust får man enkelt ont i huvudet då man spänner sig och kisar. Dåligt ljus kan även leda till ögonbesvär och försämrad syn.

- Luft: Dålig, speciellt om man har flera lektioner i samma sal efter varandra. För att luften ska kännas fräschare behöver man öppna fönsterna. Det är ofta väldigt kallt i salarna under vintertid, och varmt under sommaren. Att temperaturen skiftar så drastiskt har en negativ effekt på arbetsförmågan.

Temperaturen bör ligga mellan 20 och 24 grader. Dessutom måste salarna vara bra ventilerade för att nytt syre ska tillkomma. För att förbättra luften på skolan bör temperaturen följa rekommendationerna och ny bättre ventilation skulle uppskattas.

- Ljud: God arbetsmiljö i klassrummen och övriga områden, däremot kan man behöva stänga dörren ut till korridoren ibland.

En god ljudnivå är väldigt viktigt då ljudet har en stor påverkan på koncentrationen. Oönskat ljud kallas för buller och det kan vara allt ifrån ett tjutande brandlarm till ett brusande ljud från en fläkt. Bullret kan ha olika effekter på kroppen beroende på hur starkt det är. Lågt buller kan inte få några permanenta effekter som högt buller kan få, som exempelvis tinnitus. Istället kan lågt buller leda till koncentrationsproblem och huvudvärk då man måste anstränga sig mer för att kunna fokusera.