Erik Wallenberg – Tetra Pak | Svenska som andraspråk

Inledning
Tetra Pak är känd över hela världen. Mjölkförpackningen som gjorde företaget framgångsrikt utvecklades av Erik Wallenberg. Dock var det Ruben Rausing, företagets ägare, som ansökte om patent. Det tog många år innan Erik Wallenberg fick erkännande för sina insatser.

Innehållsörteckning
Erik Wallenberg får sitt erkännande

Utdrag
Tetra Pak är världens mest sålda dryckesförpackning. Historien började under 1940-talet, på förpackningsföretaget Åkerlund & Rausing. Företaget grundades av tidningsentreprenören Erik Åkerlund och affärsmannen Ruben Rausing 1929. Deras första produkt var tvåkilospåsar för mjöl och sockerförpackningar.

Snart blev Rausing ensam ägare till företaget och i början av 1940-talet började han fundera på att utveckla mjölkförpackningar. Idén kom från USA, i Sverige såldes mjölken fortfarande i lösvikt. I framtiden skulle man dock satsa på färdigpackade matvaror, trodde Rausing.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter