Ersätt kravet på kontantinsats med amorteringskrav!

Inledning
År 2010 infördes ett krav på kontantinsats vid bostadsköp. Det har inte bara varit verkningslöst utan även haft en motsatt effekt. Av den orsaken måste vi istället finna nya bättre lösningar för att minska hushållens höga skuldsättning.

Utdrag
Under de senaste tio åren har bostadsbyggandet varit lågt, styrräntan har sänkts till en rekordlåg nivå och samtidigt har hushållens skuldsättning ökat markant.

Det har också skett en kraftig ökning av efterfrågan på bostäder som i kombination med det låga bostadsbyggandet har resulterat i ett oerhört litet utbud i förhållande till en betydligt större efterfrågan.

Obalansen mellan tillgång och efterfrågan har givetvis medfört avsevärt högre bostadspriser. Situationen består följaktligen av ett krav på kapital vid bostadsköp, skyhöga bostadspriser, en obalans mellan utbudet och efterfrågan på bostäder, en rekordlåg styrränta och en extremt hög privatekonomisk skuldsättning.

Trots att situationen är högst prekär finns det inga som helst krav på amortering av de bostadslån som naturligtvis spelar en väsentlig roll inom hushållens grova skuldsättning.

Rådande omständigheter är uppenbarligen orimliga och lägger på så vis grunden för en ohållbar ekonomisk utveckling.

Vi måste således utgå från det nuvarande kritiska läget för att finna de verktyg som på sikt minskar den svårartade skuldsättningen och på det sättet också utgör grundstenarna i uppbyggnaden av en långsiktig hållbar ekonomi. För att det ska kunna åstadkommas måste först hushållens höga skuldsättning minska. Det görs genom att ersätta kravet på kontantinsats med amorteringskrav!

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter