Innehållsförteckning
Pliktetikens väg:
konsekvensetikens väg:
Sinnelagsetikerns väg:

Utdrag
Pliktetikens väg Alla samhällen och alla religioner har regler. Pliktetiken handlar om att sätta dessa regler, dessa plikter, före allt annat. Man har handlat etiskt rätt om man har följt regeln.

Man ska inte vara otrogen. Man ska inte döda. Man ska inte stjäla. Vare sig du är troende jude i USA eller svensk gymnasieelev på naturvetenskapsprogrammet

oavsett om du menar att det är Gud eller staten som formulerat reglerna, skulle du kunna hålla med om att dessa regler är viktiga och bör efterlevas.

Som pliktetiker menar du dessutom att dessa regler alltid ska efterlevas, under alla omständigheter, oavsett situation, konsekvenser och annat.

---

Konsekvensetikens väg En helt annan väg på den etiska kartan måste du ta om du väljer konsekvensetiken. För konsekvensetiken har handlingar eller plikter inget värde i sig själva.

Om en handling är rätt eller fel avgörs av de konsekvenser som handlingen medför. Tänk om jag i mitt arbete som banktjänsteman varje månad förde över en miljon kronor till ett sjukhus i Darfur från mina rikaste kunders konton.

Enligt pliktetiken skulle jag handla fel och kriminellt, man ska inte stjäla. Men om jag istället följer konsekvensetikens resonemang så skulle min handling kunna betraktas som rätt.

Konsekvensen av mitt handlande skulle vara att ett stort antal svältande och sjuka fick hjälp. Men vad händer om mitt handlande inte får de konsekvenser jag eftersträvar.