Feodalism och ekonomi | Historia | B i betyg

Inledning
Begreppet feodalism är en sorts hierarki kan man säga. Självaste ordet betyder länsväsende. Det finns klassindelningar i samhället, där kungen styr och har mest mark.

Man förhandlar med varandra och oftast ger eller lånar man ut mark och får sedan något tillbaka.

Utdrag
De livegna bönderna tillhörde en viss plats. Det var där de bodde men även där de arbetade. Tex arbetade en livegen bonde hos en godsherre så tillhörde denna bonde godsherrens område.

Bonden fick då arbeta åt godsherren i form av att tex skörda åt hen. I utbyte fick då bonden mat och beskydd. Då bonden jobbar åt godsherren har han även fått svära en ed om att vara en trogen tjänare.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter