Introduktion
Den enklaste definitionen på ämnesgruppen lipider utgår från att de inte är lösliga i vatten däremot löser de sig i bensin och andra organiska lösningsmedel.

Utifrån formuleringen "lika löser lika" kan man då dra slutsatser om några typiska egenskaper hos lipider.

Innehållsförteckning
Fettsyror och fetter
Fosfolipider
Steroider
Klorofyll och karotenoider

Utdrag
Vi behöver äta fett för att få energi och för att cellerna ska få lämpliga molekyler som byggmaterial, Frågan är bara hur mycket och vilka typer av fett som kan rekommenderas.

För stort fettintag leder till både övervikt och ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Olika typer av fettsyror, med olika slags bindningar mellan kolatomerna, verkar vara avgörande för om ett fett är nyttigt eller ej. Fettsyror är organiska syror med en läng kolvätekedja.

Ibland förekommer dubbelbindningar på några ställen i kolvätekedjan då säger man att fettsyran är omättad.

Fettsyror med flera dubbelbindningar är fleromättade. En fettsyra helt utan dubbelbindningar är i stället mättad.

Också dubbelbindningar nas placering verkar ha betydelse för fettsyrornas funktion och näringsvärde.