Introduktion
Fonologisk medvetenhet innebär att barnet kan fokusera på hur ordet är uppbyggt av språkljud och inte bara på ordets betydelse.

Ett exempel är ordet tåg, som yngre enspråkiga barn kan ange som exempel på ett långt ord. Ett tåg kan förvisso vara långt, men ordet innehåller bara tre språkljud, t-å-g.

Utdrag
Yngre flerspråkiga barn kan däremot tidigt skilja på form och innehåll. Utifrån denna fonologiska medvetenhet kan barnet hantera enheter som stavelser och enskilda fonem, en förutsättning för att bl a kunna rimma.

Andra exempel är förmågan att höra ut språkljud - om det finns ett "s"i ordet glass, eller att avgöra antal stavelser i ett ord. Vid 8-9 års ålder anses den fonologiska medvetenheten vara fullt utvecklad.