Introduktion
Minnet försämras om man tränar det konstaterar Cicero i det ovanstående citatet. Minnestekniker började användas under antiken och medeltiden.

Utdrag
Det var en period i människans historia då många av dagens vetenskaper såg dagens ljus men då det var ont om möjligheter att skriva ned och mångfaldiga kunskaperna och tankarna.

Sålunda fick man i högre grad än idag lita till sitt eget minne, och ett gott minne värderades då liksom nu högt.