Fri vilja

Inledning
Kan man bli hjälplöst förälskad i någon? Är det ett exempel på att allt har en orsak? Filosofimagistern påstår att man kan välja att bli förälskad eller ej

men ändå påstår han att determinismen är sann. Går detta ihop? Om inte: måste man vara konsekvent?

Huruvida människan har en fri vilja eller ej är en het diskussion inom filosofin. Troligen upplever du som individ att du har en fri vilja.

Du har själv valt att läsa denna text fastän att du hade du kunnat göra något annat i denna stund. Samtidigt menar en del filosofer att allt du gör redan är förutbestämt och att allt har en orsak.

I Elvis Presleys kända låt från 60: talet sjunger han ”Wise men say only fools rush in, but I can’t help falling in love with you.” Stämmer det som Presley sjunger, eller kan man välja att bli förälskad?

Utdrag
Problemet med determinism och indeterminism uppstår i och med att definitionen av fri vilja kan variera.

På så sätt går det att argumentera för båda sidorna, och det är svårt att endast tro på den ena. Uppfattningen om vad som är ett fritt beslut varierar och beroende på definition kan svaren variera.

Jag kan uppleva att jag har en fri vilja, jag tänker: ”Jag är trött idag, jag känner inte för att träna, därför väljer jag att avstå från träningen och ligger kvar i soffan”. Jag agerar på den känsla jag har och tar ett beslut därefter.

Alternativt, jag vill egentligen inte träna, men jag går och gör det ändå: Är det fortfarande av fri vilja? Egentligen ville jag inte träna, men eftersom jag tog beslutet att ändå göra det, räknas det ändå som fritt.

När jag istället väljer att ligga kvar i sängen, beror det eventuellt på att jag är trött, vilket är signaler min kropp skickar ut till mig - är det 100 procent fri vilja?

Enligt mig är det viktigt att skilja på upplevelsen av fri vilja och den underliggande orsaken till att ett beslut tas.

Det må finnas olika neurologiska-, fysiologiska- och psykologiska funktioner som är orsaken bakom våra beslut.

Såsom den kände filosofen Freud påstår spelar vårt undermedvetna samt vår barndom en stor roll i vilka beslut vi tar.

Dessutom har vi inte heller valt våra biologiska gener, det var inte mitt val att hamna på denna planet, och se ut som jag gör med de nervsignalerna och DNA:at jag har.

Naturlagarna, hur vår kropp fungerar med nervtrådar och nervceller och inbyggda funktioner har redan bestämt hur vi ska agera i somliga situationer.

I och med att de gener jag ärvt av mina föräldrar påverkar hur jag formats som person och vilka beslut jag tar - går det verkligen att påstå att jag själv tagit besluten i mitt liv?

Det låter flummigt - men föds jag med en funktionsvariation som till exempel ADHD som får mig agera på ett visst sätt i situationer - då är det ju inte av fri vilja jag agerar som jag gör.

Hormoner som bildats i körtlar och celler skickas ut i blodet och sprids i kroppen, det är ett inbyggt system i vår kropp som vi inte kan stoppa med fri vilja. Dessa hormoner påverkar oss och vad vi gör.

Vidare brukar man ofta beskriva drogberoende som människor utan en fri vilja och menar att de står i underordning emot drogernas påverkan på kroppen. De vill sluta men kan ändå inte.

Samtidigt är det enligt mig inte ett argument som bevisar att jag inte har någon fri vilja. Anledningen till detta är min beskrivning av fri vilja inte handlar om förutbestämda faktorer och orsaker.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter