Introduktion
Vishnu anses vara universums försvarare och hjälper mänskligheten på olika sätt. Han gör detta med olika former av uppenbarelse (den så kallade inkarnationen). Det är Ramah som beskrivs i Ramayana.

Utdrag
Han är gift med Sita. Rama kämpade med hotfulla styrkor för att upprätthålla Dharma. Den andra personen är Gud Krishna, som kämpade mot ondska fromt och heroiskt och lärde mänskligheten hur man kan få frälsning.