Introduktion
För att kunna genomföra en global förbättring är det viktigt att sprida kunskap så att människor blir medvetna om hur deras, individuella men även samhälleliga, vanor påverkar miljön.

Jag har valt att skriva om den förstärkta växthuseffekten eftersom det miljöproblemet är ett av de främsta som tär på vår enda jord.

Innehållsförteckning
Vad är växthuseffekten?
Den förstärkta växthuseffekten?
Konsekvenser.

Utdrag
Jordklotet är omringad av atmosfären bestående av flera olika gaser, atmosfären är som ett hölje av gaser.

Några särskilda gaser som koldioxid och metangas är vad som benämns som växthusgaser då de äger egenskaper som ger de kraften att uppta solens värmestrålning, som lämnar jorden.

Gasernas upptagna värme strålas återigen ner till jorden, som sedan upptas igen och så vidare. Till följd av det avstannar värmestrålningen i atmosfären fram tills den inte längre kan absorberas och strålar ut ur atmosfären och ut i rymden.