Innehållsförteckning
1. Redogör för likheter och skillnader i levnadsvillkor för främst kvinnorna, men även männen, i arbetar- och borgarklassen under 1800-talet.
2. Ge exempel på och förklara samband, dvs. likheter och skillnader, mellan 1800-talet och nutiden utifrån genus- och klassperspektiven.
3. Dra slutsatser om vad normer och föreställningar utifrån klass och genus under 1800-talet och i nutiden kan få för betydelse för framtiden.

Utdrag
Så vad kan allt det här innebära för framtiden? Kommer det någonsin att bli en förändring? Genussystemet har mer varit ett problem för oss än någonting bra, Av någon anledning är det lite kvinna mot man istället för att man samarbetar med varandra, man är på helt olika plan och blir motståndare. Fenomenet “Me too” är ett rätt bra exempel då det blev ett “kvinna mot man” scenario. Kvinnans jämställdhet i samhället är något världen jobbat med väldigt länge och är något som fortfarande sker, kvinnor kämpar fortfarande för sina rättigheter som redan bör vara självklara.

Jag tror att utvecklingen kommer fortsätta därför att den gjort det så pass länge, ända sedan 1845 har kvinnors rätt i samhället ökat och den ökar än idag, men vi är inte riktigt där ännu. Varför kvinnans plats i samhället började röra på sig kan främst bero på industrialiseringen och att fabrikerna hade ett behov av arbetskraft.

Därför började kvinnor tas in för att fortsätta driva marknaden framåt. Dessutom fanns det enstaka personer som försökte göra en förändring i samhället för kvinnorna, ett bra exempel på det är Fredrika Bremer.

Hon var en författare som skrev en bok där hon krävde att kvinnor skulle ha rätten att bli myndiga, hon led själv av att vara omyndig då man t.ex. inte kunde hyra ett rum på grund av den anledningen. En annan kvinna som också hade stor påverkan på utvecklingen var Ellen Key, även hon en svensk författare som ville göra skillnad.

Hon stod inte bara för barns rättigheter utan även kvinnornas. Hon drev till exempel igenom idén om att kvinnor skulle få rösträtt och enligt henne så var äktenskap en ekonomisk och social institution.

Eftersom att det alltid funnits människor som velat göra någon skillnad i världen så lär det inte ta stopp nu, som nämnt tidigare så finns det fortfarande problem i samhället som behöver lösas. Därför kommer det fortsätta att finnas revolutionerande människor som kämpar för då t.ex. kvinnornas rättighet i samhället.

En person i Sverige som aktivt bedriver kvinnors rättigheter idag som säkerligen tagit inspiration från kvinnorna ovan är Linnéa Claeson, hon är mest känd för att driva Instagram kontot “assholesonline” där hon offentliggör sexuella trakasserier och näthat som hon får samt tar upp feminism, jämställdhet, hbtq-frågor med mera.

Hon har blivit väldigt hyllad runt om i Sverige för hennes arbete och hon är en viktig person just därför att hon tar upp problem som ingen annan gör och visar hur verkligheten ser ut. Hur kvinnor faktiskt behandlas i vårt samhälle idag. Ifall vi inte hade påverkats av hur Sverige såg ut för 200 år sedan, då skulle ju någon som Linnéa inte ens behöva ta upp problemen. Det är ett bevis på att våra normer ligger kvar sen långt tillbaka och är inget som går att lösa på en sekund.

I artikeln Mansrollen bidrar till fler självmord: Vi behöver vända på myterna så skriver Dante Thomsen att två av tre självmord i Sverige är män, anledningen till att de inte söker hjälp är på grund av mansrollen som de måste följa. Som man är det vanligt att man inte pratar om hur man mår och känner, och därför trycker undan känslorna som sedan leder till depression.

Thomsen skriver att män gärna vill klara av allt själva, vara dem som lyckas bra och inte belasta andra med sina problem. Mansrollen från 1800-talet (och som påbörjade långt innan de) kan vi nu alltså se har alltså fått fatala konsekvenser.

Så hur kommer då våran framtid att se ut? Det är såklart väldigt svårt att säga, men jag tror och hoppas på att utvecklingen kommer fortsätta mot det positiva och att människor fortsätter kämpa för det som är självklart. Idag har utvecklingen kommit en bra bit på vägen men det är nog långt tills vi kan säga att mannen och kvinnan är helt och hållet jämlika och har exakt samma möjligheter.