Uppgiftsbeskrivning
Historikern Eric Hobsbawm pratar om nittonhundratalet som ytterligheternas tidsålder. Vilka tre olika skeden (ytterligheter) menar han då? Och vilka särskilda händelser?

Under 1800-talet exploderade de europeiska erövringarna av främmande länder.

Vilka var drivkrafterna för de europeiska erövringarna? Ge tre exempel.

Vilka var orsakerna till det första världskriget? Ge fyra exempel och utveckla.

Beskriv Tysklands öden under andra världskriget. Från orsak via händelseförlopp (politiska beslut, ockupationer, vändpunkter m.m.) fram till krigsslutet.

Resonera också kring två kontrafaktiska händelser som berör andra världskriget (d.v.s vad som skulle kunna hänt om saker och ting tog en annan vändning än vad det gjorde.)

Beskriv förintelsen – dess bakgrund och förlopp. Finns liknande händelser i historien?

Skulle något liknande kunna ske idag? Hur gör vi för att det inte ska upprepas? Resonera kring detta.

Introduktion
Det första skedet var ”Katastrofernas tidsålder”. Det var perioden från första världskrigets början till andra världskrigets slut 1945.

Det andra skedet var enligt honom ”De gyllene åren”. Då inte bara världen blev rikare utan välfärdspolitiken i många länder utvecklas.

Utdrag
Tyskland förlorade första världskriget vilket bland annat ledde till att de blev tvungna att betala ett enormt krigsskadestånd.

Tyskland skulle betala i deras valuta vilket gjorde att de tryckte nya pengar i en väldigt hög fart.

Detta ledde till att allt blev dyrare, då mer pengar fanns och en så kallad hyperinflation skedde.

Det betyder helt enkelt att pengarnas värde är väldigt lågt. Som resultat blev ekonomin i landet dåligt och levnadsstandarden blev sämre i takt med stor arbetslöshet. Från ww1:s slut och framåt till ww2:s början var Tyskland ett svagt land.

De hade dålig ekonomi, stor arbetslöshet, de fick inte ha en arme pga fredsavtalet och de blev fråntagna alla kolonier.

Detta ledde till att den nationalistiska känslan inte längre fanns kvar i landet.

Missnöjet spelade Adolf Hitler med hans tyska nazistparti på och han kunde med sina tankar om hur man genom nationalism bland annat kunde få tillbaka det Tyskland det förr var.

På grund av att börsen i New York 1929 kraschade fick man nog och folket ville ha Hitler som deras ledare.

1933 röstades hans parti fram och han införde genast reformer. Han avskaffade demokratin och gjorde sig själv till diktator.

Andra världskriget började med Tyskland som tog 13 polska fångar från ett koncentrationsläger.

De dödade 12 av dem iklädda polska uniformer och placerade liken på sådant sätt att det såg ut som att de var på väg in i Tyskland.