Introduktion
Sedan länge så har det alltid finnas ett system som existerar för att tjäna och skydda folket från lagbrytare, brottslingar och andra sorters faror som kunde befalla folket. Under senaste århundraden har de kallats för poliser men tyvärr i Sverige så går deras arbete helt underskattad och underbetald.

Detta har medfört till att efterfrågan till sådan yrke har minskats med åren. Jag tycker att polisen borde få högre betalt för att kunna öka intresset för yrket bland ungdomar. Det kommer i framtiden att hjälpa till med säkerheten i våra städer som verkligen behövs, speciellt med de ökade brottsligheten som sker överallt.

Utdrag
För det första så skulle en ökad lön leda till ett ökat intresse för yrket bland ungdomar. Enligt polismyndigheten så planerar 6 av 10 poliser planerar aktivt för ett arbetsliv utanför polismyndigheten och år 2017 så fanns det 196 poliser per 100 000 invånare. Cirka 40% av polisen tycker också att det finns en brist på personal, då de märker att de inte kan utföra det jobb som behövs på egen hand.

Men vad beror allt på? 60% av poliser anser att lönen är huvudfaktorn som spelar mest roll om man vill fortsätta sitt yrke som polis. Man tycker också att poliser ska ha en lön som matchar deras farliga arbetsmiljö och man tycker att det ska löna sig att arbeta i en sådan miljö.

För det andra så skulle säkerheten öka och brottsnivån sjunka drastiskt i samhället och speciellt i förorter som har detta extra behov av patruller och en större insats från myndigheternas sida i formen av högre löner av poliser hjälpa till med.