Hur Calvin med medarbetare redde ut koldioxid fixeringen

Inledning
På 1940-talet förstod man att många kemiska grundämnen även har radioaktiva isotoper, Kol har den välkända kol- 14, med en halveringstid på ca 5 700 år, och den kortlivade kol-11.

Innehållsörteckning
Hur Calvin med medarbetare redde ut koldioxid fixeringen
C5 + CO2,→2 C3

Utdrag
Melvin Calvin blev den ledande forskaren. Idén var att låta en organism med fotosyntes ta upp radioaktiv koldioxid under kort tid, för att sedan spåra de kemiska föreningar som radioaktiviteten hamnar i.

Gröna Algen' Chlorella utsattes för radioaktiv koldioxid under kort tid, varefter algerna fixerades (dödades) i kokande alkohol.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter