Introduktion
Det man vill komma ihåg glömmer man ibland bort, medan saker man vill glömma istället ofta etsas fast i det vi kallar minnet.

Ibland kopplas minnet till starka känslor, positiva som negativa, och fastnar lättare än saker som inte berör oss.

Utdrag
En tidigare vanlig uppfattning var att allt vi har upplevt finns lagrat som minnen, men att vi saknar förmåga att plocka fram de flesta av dem.

Det ansågs att varje minne är lagrat på ett specifikt ställe i hjärnbarken och att starka minnen upptar ett större område och därför är lättare att plocka fram. Idag är synen på vad minnet är något annorlunda.