Hur ska en kille vara, vilken är samhällets syn

Inledning
Killarna i allan uttrycker att de ska vara självständiga, de ska inte vara beroende av någon och kunna sköta sig själva.

De ska ställa upp för gruppen, och en tydlig norm är att det finns något som är högre än du själv, det är gruppen som du tillhör.

Utdrag
Kompisgänget kan också vara dansgruppen, fotbollslaget eller någon annan befintlig grupp du tillhör. Du måste ställa upp
för gänget, speciellt om det hettar till.

Detta är en balansgång, för samtidigt som du ska vara underordnad gruppen får du inte bli för beroende av den.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter