Introduktion
Vi får ofta höra nya men alltid höga siffror på hur många personer i den danska befolkningen som känner sig stressade

och hur mycket stress kostar samhället och företagen i form av ineffektivitet, nedsatt produktion, ökad sjukfrånvaro och dränering av hälso- och sjukvårdssektorn.

Utdrag
Vi inledde kapitlet med exempel på sådana siffror från stress föreningens webbplats. Men hur utbredd är egentligen stress?

Den frågan är svår att besvara, då inte heller den etablerade forskningen opererar med ett väl avgränsat och väldefinierat stressbegrepp eller metoder för att "mäta" förekomsten av stress (Kopp, Thege, Balog & Stauder 2010).

Just nu går det därför inte att få en heltäckande bild av stress förekomsten eller hur den har förändrats över tid. Forskare har olika infallsvinklar och inställningar till hur vi på bästa sätt operationaliserar och "mäter" stress.

Vissa forskare anser att vi ska mäta fysiologiska reaktioner för att kunna säga något exakt om huruvida en person är stressad eller inte.