Introduktion
Enligt svensk lagstiftning ska arbetsgivare anställa och sätta lön med utgångspunkt i vilken utbildning och kompetens vi har.

Att diskri- minera någon på grund av faktorer som etnicitet, ålder eller kön är med andra ord förbjudet.

Utdrag
Hur ser det då ut i praktiken? Här ska vi titta på hur kön och genus påverkar villkoren på arbetsmarknaden.

När vi pratar om kön och genus brukar vi använda ordet jämställdhet, som betyder att män och kvinnor har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden.

Om vi enbart tittar på hur lagstiftningen ser ut har Sverige kommit långt i jämställdhetsfrågan. Trots detta kan den svenska arbetsmarknaden knappast kallas jämställd i praktiken.