Innehållsförteckning
a) Konseravatism
b) Liberalism
c) Socialism

Utdrag
Texten lägger mycket tyngd på Familjepolitiken samt kristendomen och deras betydelse. Ideologin Konservatism anser att grunden för ett bra samhälle ska ha sina värderingar ifrån familjen, dvs kärnfamiljen (Mamma, pappa och barn).

De anser att staten inte ska ha stort inflytande på individer och familjer dock ha kontroll över att lagar följs. I texten står det att det är viktigt för barn att ha en stor anknytning till sina föräldrar utan statens inblandning.

En konservativ anser också att ett välfungerande samhälle kräver respekt för varandra, och det tycker konservativa kommer från Kristendomen.

Texten säger att det är ett faktum att Kristendomen har gett ett positiv inflytande på Sverige. Detta är en politik som många konservativa bedriver.

Visserligen finns det många argument till varför texten kan anses vara konservativ, emedan den håller sig mycket till konservativa tankar ex. bevara (i denna textens fall Kristendomen och familjepolitik) och förändra långsamt.