Ingen väljer kriminalitet

Inledning
I dagens samhälle ser vi hur de unga kriminella alieneras och blir utfrysta ur samhället samt får vi höra om att svarthandel, misshandel och droghandel ökar drastiskt i förorten. Varför sker dessa kriminella aktiviteter och hur kan man motverka dem?

Jo, man kan se en tydlig korrelation mellan dessa kriminella aktiviteter och det socioekonomiska skillnader, diskriminering och segregation i samhället. Vi måste sluta stoppa huvudet i sanden och inse att man tvingas in i kriminalitet.

Utdrag
Kriminalitet sker till störst del på grund av de socioekonomiska skillnaderna i samhällets struktur som har lett till att vissa människor har grova ekonomiska svårigheter vilket leder till att dessa människor tvingas till den kriminella världen.

Majoriteten av dessa personer som ingår i grupper som involverar sig i brottslighet bor i segregerade områden från omgiven. Exempelvis är skäggetorp ett sådant exempel där kriminella ligor befinner sig i stor utsträckning.

Skäggetorp är även en av de områdena som lider av ekonomiska svårigheter om man kollar på invånaderanas sociaeomsika inkomster men även miljön i Skäggetorp såsom lägenhetsskicken.

I Skäggetorp finns det invånare som inte har kompetens för att arbeten i samhället. Därnäst befinner sig invånare att söka till ekonomiskt bistånd och personer som med sådan skyddsnät blir tvingade till att vända sig till kriminalitet såsom svarta marknaden.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter