Introduktion
I dagens samhälle ser vi hur de unga kriminella alieneras och blir utfrysta ur samhället samt får vi höra om att svarthandel, misshandel och droghandel ökar drastiskt i förorten. V

arför sker dessa kriminella aktiviteter och hur kan man motverka dem?

Jo, man kan se en tydlig korrelation mellan dessa kriminella aktiviteter och det socioekonomiska skillnader, diskriminering och segregation i samhället.

Vi måste sluta stoppa huvudet i sanden och inse att man tvingas in i kriminalitet.

Utdrag
Kriminalitet sker till störst del på grund av de socioekonomiska skillnaderna i samhällets struktur som har lett till att vissa människor har grova ekonomiska svårigheter vilket leder till att dessa människor tvingas till den kriminella världen.

Majoriteten av dessa personer som ingår i grupper som involverar sig i brottslighet bor i segregerade områden från omgiven.

Exempelvis är skäggetorp ett sådant exempel där kriminella ligor befinner sig i stor utsträckning.

Skäggetorp är även en av de områdena som lider av ekonomiska svårigheter om man kollar på invånaderanas sociaeomsika inkomster men även miljön i Skäggetorp såsom lägenhetsskicken.

I Skäggetorp finns det invånare som inte har kompetens för att arbeten i samhället.

Därnäst befinner sig invånare att söka till ekonomiskt bistånd och personer som med sådan skyddsnät blir tvingade till att vända sig till kriminalitet såsom svarta marknaden.