Innehållsförteckning
Sabbat
Chanukka
Pesach
Jom Kippur

Utdrag
Sabbat
I Gamla testamentet står det att Gud skapade världen på 6 dagar, och på den 7:e vilade han. Judarna har tagit efter detta och infört en vilodag, en s.k ‘’sabbat’’ som infaller på fredagskvällen och pågår hela lördagen. Högtiden är regelbunden och präglas av umgänge med vänner, familj och vilan; det är nämligen inte tillåtet att utföra arbete. Sabbatsljus ska tändas 20 minuter innan solen går ned. Därpå läses en välsignelse och en bön. De närvarande hälsar Shabbat shalom, vilket betyder God sabbat. Lördag morgon infaller en viktig gudstjänst i synagogan, och sabbaten avslutas på lördag kvällen med en ceremoni.