Kommunikationsmodellen är ett sätt att förstå olika nyhetshändelser

Inledning
När två personer pratar med varandra om olika nyheter så kommer personerna att tolka budskapet olika beroende person.

Var och en av de kommer att kunna se händelsen från olika perspektiv och kunna sätta sig i vad som hände, men när inte förstår budskapet av en nyhetsartikel eller budskapet från personen man kommunicerade med så kommer man ställa frågor, frågor riktade mot personen eller nyhetshändelser.

Denna typ av feedback kallas för omedelbar feedback. När det kommer till kommunikationen mellan massmedier så finns det två väsentliga avseenden från personlig kommunikation.

Det första är när kommunikationen är enkelriktad, alltså att man inte får omedelbar feedback. Det andra är när kommunikationen är opersonlig, vilket innebär att man ej vet vem som ska ta del av budskapet nyhetshändelser för med sig.

Utdrag
Om vittnet istället träffar en vän efter branden så kommer personerna att kommunicera med varandra.

Vittnet kommer att återberätta händelsen från vad vittnet såg till sin kompis ur sitt perspektiv. kompisen kommer att ställa frågor till vittnet om vad som hände och hur.

Vittnets kompis kommer då göra en tolkning av händelsen utifrån det vittnet sagt. Problemet är att när kompisen återberätta händelsen till andra vänner så kommer inte kompisen att återberätta händelsen helt korrekt som vittnet gjorde.

Nackdelen med detta är att händelsen ändras hela tiden den återberättas. Konsekvenser detta kan få är att nyheten kommer att tolkas på ett helt annat sätt än vad vittnet tolkade det. Till slut kommer nyheten vara relevant när den publiceras på media.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter