Introduktion
Sveriges kyrkobyggnader är levande fossil. De äldsta kyrkorna utgör länkar till en forntid så avlägsen att den knappt går att föreställa sig:

en tid då bönderna hade trälar på sina gårdar, då det fortfarande gick rykten om människooffer till asagudarna och då det inte fanns vare sig statsmakt eller nedskrivna lagar.

Utdrag
De första kyrkorna i det som skulle bli Sverige byggdes i trä. Väggarna restes av stående timmer, "stavar", och de tidiga kyrkorna kallas därför stavkyrkor.

Aven senare byggdes träkyrkor, men då oftare i liggande timmer en mindre dragig konstruktion. Trots att de allra flesta medeltida träkyrkorna försvunnit vet vi en del om dem.

I flera nutida kyrkor har arkeologer nämligen hittat timmer eller andra rester från kyrkor som tidigare stått på platsen.