Kvinnosyn i islam | Uppgift | B i betyg

Inledning
När det gäller islamisk religion tänker människor ofta på sina egna åsikter om kvinnor, många tycker att detta är rent och enkelt förtryck av kvinnor.

I islam finns det många olika kvinnliga regler, beroende på var du bor. Till exempel är det i Afghanistan strängt förbjudet att gifta kvinnor lämnar sina hem utan deras makars tillstånd.

Om hustrun också förnekar sin mans sexuella beteende har han rätt att våldta henne. Unga kvinnor i Iran har inga egna rättigheter utan tvingas underkasta sig sina fäder och bröder.

Utdrag
Vissa islamiska lagar som förtrycker kvinnor är främst lagar som förbjuder kvinnor att bära skor för att göra buller, lagar som förbjuder kvinnor att utbilda sig själva och söker ögonkontakt med män och lagar som förespråkar att kvinnor döms till döden för otrohet.

Islam tror att kvinnor är andra klassens människor, inte ett slag. Till exempel, i juridiska frågor är vittnesmål från en kvinna bara hälften av vittnesbördet om en man. På tal om Sura 2: 282 står det:

Detta uttrycker tydligt sitt tydliga språk. Kvinnornas status i islamiska länder och deras åsikter är inte på något sätt ädla. Naturligtvis bör alla muslimer nu inte avskräckas, för ingen kan förespråka dessa lagar. Men kanske borde du tänka på det.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter