Innehållsförteckning
Inledning
Roller & normer individ
Roller & normer samhälle
Kategorisering

Utdrag
Får man för låg rating, får man också mycket sanktioner från samhällets sida. Det blir en stark betingning när man följer respektive inte följer normerna.

Följer man dem inte, får det en direkt konsekvens då man blir nedröstad av personerna runt omkring.

Till exempel när Lacy säger ett svärord på flygplatsen, och 1- star bara strömmar in.

Hon anses som otrevlig och beteendet uppmuntras inte. Om man däremot följer dem, uppmuntras individen direkt då den blir uppröstad.

Detta aktiverar vårt belöningssystem i hjärnan, och eftersom att vi människor gillar snabba belöningar leder detta till att vi alltid jagar toppoängen.

Till exempel när Lacy är trevlig mot personalen på cafeet.

Detta blir extra starkt eftersom att det alltid sker i direkt koppling till den stundande händelsen.

Främst från sina medmänniskor, där sanktionen sker i form av blickar eller förändrat beteende i förhållande till personen, då man inte vill bli förknippad med denne och därmed förlora sitt eget betygssnitt.

Till exempel när Lacys arbetskamrat gjort slut med sin partner, och därför fått lägre betyg av exets vänner.

Han får genast en annan roll som kommer med alla de normer som följer med den.

Eftersom att de olika betygssättningarna har olika förväntningar och normer på sig i form av hur man ska bete sig, kommer människorna han stöter på att behandla honom därefter.

Det spelar ingen roll hur mycket du försöker, du kommer alltid vara en 2,5a och omgivningen kommer kategorisera honom därefter.

Vi kan påverka väldigt lite själva, om vi inte är beredda att bli en dussinmänniska som är precis som man ska vara, och följa strömmen.

Om man inte är beredd att överge sina personliga föreställningar och istället ta till sig dem som andra anser vara rätt, kan det bli svårt att stiga på den sociala skalan.

Individen kan inte längre uttrycka sig själv med olika personliga identitetsmarkörer för att visa sin indviduella identitet eftersom att alla förväntar sig att man ska vara precis som alla andra.

Snarare används identitetsmarkörerna för att bevisa att man är en i mängden, att man följer normen och är som man “ska” vara.

De som bryter mot mängden utsätts ofta för sanktioner i form av låg rating vilket följs av högre priser, svårare att få jobb med mera, vilket fostrar individen ordentligt till att inte sticka ut.

Villkoren för dessa normer gör att vi får mindre personligt spelrum, och alla blir väldigt likadana.

Det begränsar människor till att kunna bli vad de vill i vissa fall. När det råder en så stark social kontroll blir också konformiteten stark, vilket stärker normerna ytterligare.

När vi ser ett beteende som avviker från normen, gör den starka konformiteten att vi ger personen sanktioner för det avvikande beteendet eftersom att andra gör det.

Vi vågar inte vara den som säger ifrån, eftersom att det hela tiden ligger ett hot om att bli utesluten från gruppen eller samhället.

Inte bara utesluten från de sociala processerna, utan också från andra viktiga saker som jobbet eller bostaden.

Det leder oss in på åskådareffekten, som gör att vi helst inte agerar när ingen annan gör det.

Ju större grupp, desto mer delat känns ansvaret och vi gör därför inget åt situationen som uppstått.

Till exempel killen som dumpat sitt ex på Lacy jobb. Det gör att han blir nedröstad, och till slut får han inte ens komma innanför portarna till hans jobb längre trots att han inte har gjort något fel.

Antagligen var det flera där som tyckte att behandlingen mot honom var fel, många på kontoret som tyckte synd om honom vilket man bland annat märker på Lacy.

Men när hon märker att ingen annan gör något, vågar inte hon heller det.

Hon känner att ansvaret är delat, och att det därför inte är upp till henne att göra något vilket är typiskt för åskådareffekten.

Lacy blev ett skräckexempel på hur det går när man bryter konformiteten när hon tog emot hans smoothie och gav honom 5 poäng.

Sanktioner från gruppen i form av låga rates, för att visa sitt misstycke mot beteendet som avvek från normerna.

Detta skämmer individerna till att alltid hålla med gruppen, alltid vara samtyckande, det förstärker konformiteten och den sociala kontrollen ännu mer.

Förlorar man inte sig själv när samhället fungerar på det här sättet?

När ingenting är äkta, vad betyder något då? Vad är viktigt? Det är lätt att tappa perspektiv på saker och ting.