Livsmålet och livsstadier hos hudismer | Religion | B i betyg

Inledning
Plikten att följa Dharma betraktas i hinduismen som ett av de fyra viktiga mål som alla bör sträva efter att uppnå i sina liv.

De andra tre livsmålen är att sträva efter materiell framgång (Alsa), lycka (Kama) och Moksha. Särskilt viktiga mål i livet är olika, män som tillhör de tre högsta kasten och en människas livsstadium (ashrama).

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter