Introduktion
Ljud uppstår när något vibrerar. Vi kan tänka oss ett högtalarmembran som vibrerar. När membranet rör sig framåt kommer luften framför membranet att tryckas samman.

Utdrag
Då ökar trycket i luften med mellan 0,00002 Pa och 100 Pa för hörbart ljud. Du minns kanske från fysik 1-kursen att normalt lufttryck är ungefär 101300 Pa, så det är frågan om väldigt små tryckvariationer.

När membranet rör sig bakåt så minskar trycket med ungefär lika mycket. Eftersom membranet vibrerar snabbt fram och tillbaka så blir det en hel serie med tryckvariationer som rör sig genom luften.