Innehållsförteckning
1. Vad är en livsåskådning?
2. Hur ser din livsåskådning ut, vad har format den?
3. Hur har svenska kyrkans ställning ändrats med tiden?
4. Vilka stora religioner förekommer i Sverige?
5. Hur hör religion och kultur ihop?
6. Hur kan den kulturella bakgrunden påverka livsåskådningen?
7. Hur hänger religion och livsåskådning ihop?
8. Beskriv den humanistiska människosynen.
9. Redogör för den existentialistiska livsåskådningen.
10. Utgå från din nuvarande livssituation och beskriv hur du vill leva om 10 år?
11. Vad har du för drömmar, vad vill du uträtta, vilka är dina mål?
12. Vilka är vår tids stora politiska ideologier?
13. Redogör för feminismen.
14. Vad är ett människovärde?
15. Vilka egenskaper har en god människa?
16. I vilka viktiga dokument tas människors lika värde upp?
17. Vad omfattar en helhetssyn på människan?
18. Hur omsätter vi detta i vård och omsorgsarbete?
För dig som strävar mot betyget A
Gör en utförlig beskrivning av en TV serie. Hur framställs de olika personerna i serien? Vilka olika roller har de? Vilken miljö lever de i? Hur ser familjerelationerna ut? Vilka budskap förmedlas i serien? Hur avspeglar serien samhället?

Utdrag
En livsåskådning är den helhetsbild vi har om hur världen och livet fungerar. Vad som är rätt och fel, våra värderingar, vad som är normalt eller inte, våra funderingar och tankar, det som är bra eller dåligt.

Våra kunskaper och erfarenheter påverkar vår livsåskådning, även det vi varit med om, det vi sett, hört och känt.

Vår syn på livet och världen är grunden till våra ställningstaganden och tolkningar av livets alla händelser och relationer.

---

Eftersom det är i kulturen vi formar våra normer och värderingar, skapar vårt levnadsätt och har en samhörighet med andra människor kan vi också där påverka vår livsåskådning.

I en kultur kanske folket lever enbart på naturen, tror på Big bang, anser att djur och människor har ett lika värde och så skapas deras syn på livet, alltså deras livsåskådning.

I en annan kultur lever folket kanske väldigt rikt, de har sin folkgrupp inhägnat i ett område med många fina hus och exklusiv teknik.

De känner sig mer värda än andra människor och tror att de som jobbar hårt och gör gott för sina medmänniskor får ett bättre liv efter döden.

Även i den kulturen påverkas en livsåskådning. Kulturen är en stor del av alla människors liv, även om alla inte tänker på det och därför påverkar det också människans syn på livet och världen, människans livsåskådning.